E-avis og digitalarkiv 1973–2017

Les e-avisa på iPhone og iPad

 • I appen vår kan du lesa Bømlo-nytt på iPhone og iPad.
 • Abonnentar får dagens avis og tilgang til heile arkivet frå 1973 til i dag.
 • E-avisa kan dessutan kjøpast i laussal gjennom appen.

Les e-avisa på Android

 • I appen vår kan du lesa Bømlo-nytt på Android-nettbrett og -smarttelefonar.
 • Abonnentar får dagens avis og tilgang til heile arkivet frå 1973 til i dag.
 • E-avisa kan dessutan kjøpast i laussal gjennom appen.

Her kan du søkja på namn, hendingar, bilete, bedrifter, gratulasjonar m.m. i alle våre aviser.

Dette er ei digital, lokalhistorisk gullgruve som me i Bømlo-nytt er glade for å kunna gje til dykk. På denne måten kan ein få heile avisarkivet heim i stova.

Avisene kan lesast som eAvis på nettbrett, mobil og desktop.

PS: Hugs å registrera deg digitalt her for å få tilgang til arkivet.

 • Søket skil ikkje mellom små og store bokstavar.
 • Set hermeteikn rundt for å søkja etter ein nøyaktig frase. Då skil søket dessutan mellom små og store bokstavar.
 • Avgrens gjerne søket ditt ved å bruka kalenderfunksjonen til å setja dato frå og til.
 • Feilkjelder:
  • Ikkje all teksten er perfekt skanna (OCR). Utydelege bokstavar kan vera tolka feil.
  • Du får ikkje treff på ord som er delt med bindestrek ved linjeskift.
  • Nokre av avisene er skadde av flekkar og rifter.
  • Det hender at sidene er skorne så tett at dei siste eller første bokstavane på linja har gått tapt.

For å få maksimalt utbyte av eavisa og digitalarkivet, lyt du lasta ned appen gratis. Anten via App Store eller Google Play. Når det er gjort, loggar du deg på med brukarnamnet og passordet som du fekk då du registrerte deg som digital brukar. Så er arkivet klar til bruk på mobil eller nettbrett.