Abonnent

Aukar lånegarantien til Bømlopakken

Medlemene i Hordaland fylkesting vedtok i sommar å auka lånegarantien til Bømlopakken. Sjølvskuldnargarantien for Bømlo Vegselskap AS er no sett til inntil 600 millionar kroner.

Varaordføraren søkjer fritak

Sigrun Alvsvåg (KrF) har søkt om fritak frå vervet sitt som kommunestyrerepresentant og varaordførar for resten av perioden.
Innmeldingsjournalen til Norges sildesalgslag

Kva skjer

Tysdag 23. august


Medlemsmøte, Finnås Grunneigarlag


Oppstart øvingar, Havdur


Oppstart Seniordans, Røde Kors-huset

Abonnent

Steinsbø vann suverent

Åtte syklistar stilte til start i Gassasundrittet denne veka. Vidar Steinsbø vann suverent på ny bestetid.

Abonnent

Må føra ventelister på sjukeheimsplassar

Innan 1. juli 2017 skal kommunane ha på plass forskrifter med kriterium for tildeling av sjukeheimsplass og ventelister for dei som er kvalifiserte, men ikkje får plass med det same.

Abonnent

Startar folkehelse-kartlegging

Bømlo kommune er vald ut til å delta i eit stort nasjonalt folkehelseprosjekt. I samband med prosjektet skal det gjennomførast spørje- undersøkingar i Rubbestadneset, Espevær og på Moster.

Abonnent

Gledeleg nytt frå travel Nor-Fishing

I ei tid der det knapt er krusningar på offshore- horisonten, er det ekstra kjekt at oppdrett og fiskeri seglar i medvind. Årets Nor-Fishing resulterte då også i nye kontraktar for fleire lokale verksemder.

Abonnent

Ønskjer å utvide Kuben

KS Sambygg har planar om å utvide kjøpesenter- og forretningsbygget Kuben på Rubbestad. Selskapet ønskjer å utarbeide ny reguleringsplan for eit område på nær 4,5 mål aust for dagens bygning.